DISSE VILKÅR FOR BRUK REGULERER DIN BRUK AV DETTE WEBOMRÅDET ("Området"). VED Å BRUKE OMRÅDET TILKJENNEGIR DU ET SAMTYKKE I DISSE VILKÅR FOR BRUK. LES DEM NØYE.
 • 1. Omfang, endringer. Disse Vilkår for bruk representerer hele Avtalen mellom Creative Labs (Irl) Ltd. (Registrert i Irland, nr: 207960) ("vi", "vår" og "oss") og deg, og setter til side tidligere avtaler om samme gjenstand. VI KAN NÅR SOM HELST ENDRE DISSE VILKÅR FOR BRUK. VI ANBEFALER DEG Å LESE DISSE VILKÅR FOR BRUK HVER GANG DU BESØKER OMRÅDET. DU VIL HA AKSEPTERT ENDRINGENE VED Å BRUKE OMRÅDET ETTER EN ENDRING AV DISSE VILKÅR FOR BRUK.
 • 2. Personopplysninger, personvern. Se vår Personvernpolitikk for informasjon om vår praksis angående innhenting og bruk av personopplysninger. Du samtykker i at vi kan innhente og bruke besøksinformasjonen som er beskrevet i vår Personvernpolitikk på vilkårene og betingelsene i vår Personvernpolitikk.
 • 3. Materialer og begrensninger. Alt materiale på dette Området, inkludert men ikke begrenset til bilder, illustrasjoner, tekst, lydklipp og videoklipp ("Materiale"), er beskyttet av lov om opphavsrett og/eller annen intellektuell eiendomsrett og eies og kontrolleres av oss eller tredjeparter som har lisensiert retten til å bruke sitt Materiale til oss. Du kan ikke på noen måte kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, distribuere og/eller skape avledede arbeider fra Materialet. All bruk av Materialet i konflikt med det ovenstående er en overtredelse av vår og tredjeparts intellektuelle eiendomsrett, og er forbudt i henhold til disse Vilkår for bruk.
 • 4. Bidrag fra brukere. Dette Området gir kanskje besøkende mulighet til å legge inn vurderinger, merknader, kommentarer og annet innhold. Du kan legge inn slikt innhold såfremt det ikke er ulovlig, uanstendig, truende, injurierende, forstyrrer privatlivets fred, bryter intellektuelle eiendomsretter eller på annen måte er ærekrenkende for tredjepart eller anstøtelig og det ikke består av eller inneholder programvirus, politiske kampanjer, kommersielle budskaper, kjedebrev, masseutsendelser eller noen form for "spam". Du kan ikke bruke falsk e-postadresse, utgi deg for noen annen person eller organisasjon eller på annen måte villede med hensyn til produktets opphav eller annet innhold. Vi forbeholder oss retten (med ikke plikten) til å fjerne eller redigere slikt innhold, selv om vi ikke regelmessig gjennomgår innlagt innhold. Hvis du legger inn slikt innhold, gir du oss og tilsluttede selskaper en ikke-eksklusiv, avgiftsfri, evigvarende, ugjenkallelig og fullt viderelisensierbar rett til å bruke, reprodusere, modifisere, tilpasse, publisere, oversette, skape avlede arbeider fra, distribuere og vise slikt innhold over hele verden og i alle medier. Du gir også oss og tilsluttede selskaper rett til å bruke navnet som du sender med slikt innhold. Du innestår for og forsikrer at du eier og på annen måte kontrollerer alle rettighetene til eventuelt innhold du legger inn og at vår bruk av innholdet ikke vil krenke eller overtre rettighetene til noen tredjepart. Vi ønsker ikke å motta fortrolig eller rettighetsbeskyttet informasjon fra deg via dette Området eller på annen måte. Vær oppmerksom på at ingen informasjon eller noe materiale du sender via dette Området eller på annen måte kan anses som fortrolig. Ved å sende oss informasjon eller materiale gir du oss og tilsluttede selskaper en ubegrenset, ugjenkallelig lisens til å bruke, reprodusere, modifisere, tilpasse, publisere, oversette, skape avlede arbeider fra, distribuere og vise slik informasjon eller slikt materiale.
 • 5. Koblinger til tredjeparts webområder. Enkelte av koblingene på dette Området vil la deg forlate Området. De tilknyttede områdene er ikke under vår kontroll og vi er ikke ansvarlige for innholdet på noe tilknyttet webområde eller noen kobling som finnes som tilkoblet webområde, eller for endringer og oppdatering av slike webområder. Vi tilbyr deg disse koblingene bare som en service, og innlemmingen av en kobling innebærer ikke at vi går god for webområdet.
 • 6. INGEN GARANTI. DIN TILGANG TIL OG BRUK AV OMRÅDET SKJER PÅ EGEN RISIKO. OMRÅDET LEVERES "SLIK DET ER" OG I DEN UTSTREKNING GJELDENDE LOVGIVNING TILLATER DET, FRASKRIVER VI OSS ALLE ANDRE FREMSTILLINGER OG GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, MED HENSYN TIL OMRÅDET, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING DETS EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, DETS KVALITET, DETS SALGBARHET, DETS YTELSE, DETS IKKE-OVERTREDELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER, DETS NØYAKTIGHET, FULLSTENDIGHET ELLER ANDRE EGENSKAPER OG RESULTATENE SOM KAN OPPNÅS VED Å BRUKE OMRÅDET. VI GARANTERER IKKE AT OMRÅDET ER FRITT FOR PROGRAMFEIL, VIRUS, FEIL ELLER ANDRE PROGRAMBEGRENSNINGER, OG VI GARANTERER HELLER IKKE TILGANGEN TIL INTERNETT ELLER NOEN ANNEN TJENESTE VIA OMRÅDET. ENKELTE STATER TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, SÅ DET ER IKKE SIKKERT AT DE OVENNEVNTE UTELUKKELSENE GJELDER FOR DEG. I SÅ FALL SKAL EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER VÆRE BEGRENSET I OMFANG TIL DET SOM TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING, OG I VARIGHET TIL 6 MÅNEDER FRA DATOEN FOR FØRSTE TILGANG TIL OMRÅDET.
 • 7. BEGRENSNING AV ERSTATNINGSANSVAR. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL VI VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG FOR NOE TREDJEPARTS KRAV ELLER FOR FØLGE-, DIREKTE, TILFELDIGE ELLER SPESIELLE SKADER, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, EVENTUELT TAP AV FORTJENESTE ELLER TAP AV SPAREPENGER, UANSETT SAKENS ART, DET VÆRE SEG I KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING (INKLUDERT FORSØMMELSE), STRENGT PRODUKTANSVAR ELLER ANNET, SELV OM DET VAR FORUTSIGBART ELLER VI VAR GJORT OPPMERKSOMME PÅ MULIGHETEN FOR SLIK SKADE. DU SAMTYKKER I AT DITT ENESTE RETTSMIDDEL MOT OSS FOR TAP ELLER SKADE SOM SKYLDES OMRÅDET, UANSETT SAKENS ART, DET VÆRE SEG I KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING, INKLUDERT FORSØMMELSE, STRENGT ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANNET, ER BEGRENSET TIL €500. ENKELTE LAND ELLER JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV ERSTATNINGSANSVAR FOR TILFELDIGE, FØLGE- ELLER SPESIELLE SKADER, SÅ DET ER IKKE SIKKERT AT BEGRENSNINGENE OVENFOR GJELDER FOR DEG. I SLIKE TILFELLER SKAL ERSTATNINGSBELØPET VÆRE BEGRENSET I OMFANG OG STØRRELSE TIL DET LAVESTE SOM ER TILLATT UNDER GJELDENDE LOV.
 • 8. Erstatning. Du samtykker i å forsvare og holde oss og våre lisensgivere skadesløse, såvel som våre og deres tilsluttede selskaper, funksjonærer, direktører, ansatte, rådgivere og agenter, i forhold til tredjeparts krav, erstatningsansvar, skadeserstatning og omkostninger (inkludert advokatsalær) som måtte oppstå som følge av din uautoriserte eller uriktige bruk av Området eller Materialet, ditt brudd på disse Vilkår for bruk eller din overtredelse av den intellektuelle eiendomsretten eller andre rettigheter til en person eller organisasjon.
 • 9. Gjeldende lovgivning, domsmyndighet, saksomkostninger. Disse Vilkår for bruk skal tolkes i henhold til og være underlagt lovene i republikken Irland. Du samtykker i at ethvert søksmål eller urettferdighet som oppstår på grunnlag av eller i tilknytning til disse Vilkår for bruk, bare skal behandles ved de lokale domstolene i Dublin, Irland, og du samtykker herved og undergir deg den personlige domsmyndigheten til disse domstolene når det gjelder å føre en slik sak. Hvis vi anlegger sak mot deg eller du går til søksmål mot oss angående innholdet i disse Vilkår for bruk, skal den part som får medhold ha krav på å få dekket rimelige advokatsalær og saksomkostninger i tillegg til det tilkjente erstatningsbeløp. Uansett eventuelle andre bestemmelser i disse Vilkår for bruk har vi rett til å søke rettsmidler for en bestemt utførelse av ethvert vilkår i disse Vilkår for bruk, eller et preliminært eller permanent pålegg mot brudd på et slikt vilkår eller til hjelp under utøvelse av enhver rettighet gitt i disse Vilkår for bruk, eller en hvilken som helst kombinasjon av disse, hos en domstol med domsmyndighet til dette.
 • 10. Utskilling, intet avkall. Hvis noen udelt domsmyndighet finner noen bestemmelse i disse Vilkår for bruk, eller deres anvendelse på noen person, noe sted eller noen omstendighet, ugyldig eller umulig å håndheve, skal resten av disse Vilkår for bruk og slike bestemmelser som gjelder andre personer, steder og omstendigheter, fortsatt stå ved lag. Verken unnlatelse eller forsinkelse fra vår side i å utøve, håndheve eller gå til søksmål med hensyn til noen av våre rettigheter skal innebære noe avkall på slike rettigheter. Ingen enkelt eller delvis utøvelse fra vår side av noen våre rettigheter skal forhindre oss fra å utøve slike rettigheter i fremtiden, eller fra å utøve andre rettigheter.
 • 11. Kontaktinformasjon. 
 • Du kan kontakte oss på adressen:

  Legal Department
  Creative Labs (Irl) Ltd.
  Ballycoolin Business Park
  Blanchardstown
  Dublin 15, Irland
  Registrert i Irland (Nr: 20796)

   
 • 12. Kopi av Vilkår for bruk. En kopi av disse Vilkår for bruk kan skrives ut med nettleserens utskriftsfunksjon.